Termeni si conditii

Răspunderea penală sau civilă pentru articolele de pe acest site aparţine exclusiv autorilor. În cazul în care cineva se simte lezat, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

DREPTURI DE AUTOR ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Oferim acces liber la site şi va autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de site sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a site-ului.

Conţinutul acestui site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea site-ului www.karmaestate.ro sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al proprietarului site-ului, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de proprietar şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

În cazul în care utilizatorii trimit diverse materiale pentru a fi postate pe site (fotografii, imagini video, texte, etc), materiale solicitate sau nu în secţiunile site-ului, proprietarul www.karmaestate.ro îşi rezervă dreptul de a decide dacă, când, în ce condiţii şi unde respectivele materiale vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea site-ului în momentul transmiterii lor de către utilizatori, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către proprietarul www.karmaestate.ro, fără obligaţia de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie prin site într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa office@karmaestate.ro

REGULI DE UTILIZARE

Proprietarul www.karmaestate.ro nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Proprietarul www.karmaestate.ro îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita proprietarul www.karmaestate.ro sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

NU SUNT PERMISE:

  • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate sau încercarea de a acţiona în acest scop;
  • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în site prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Proprietarul www.karmaestate.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Pe site pot fi prezente materiale publicitare şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Societăţii şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Proprietarul www.karmaestate.ro îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Proprietarul www.karmaestate.ro nu este răspunzător faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Proprietarul www.karmaestate.ro poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Acceptând să utilizaţi acest site, acţionaţi în mod expres şi implicit că înţelegând că sunteţi de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor le revine în întregime autorilor acestora. Proprietarul www.karmaestate.ro îşi rezervă dreptul de şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Proprietarul www.karmaestate.ro nu este şi nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Ultimele oferte

Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. [X]